• Procedura mandatului ad-hoc se adreseaza debitorilor ce se confrunta cu dificultati financiare si care pot solicita tribunalului numirea unui mandatar, din randul practicienilor in insolventa, care sa realizeze, in termen de maxim 90 de zile, un acord cu creditorii sai, in scopul salvarii activitatii debitorului, a locurilor de munca si acoperirii pasivului inregistrat.

proceduri-de-prevenireMandatarul va putea incheia acorduri de reesalonare, remitere de datorie sau reducere partiala a datoriilor, incetare sau continuare a unor contracte in derulare, reducere de personal, putand propune orice masura va considera necesara.

Cererea debitorului de numire a mandatarului este o procedura confidentiala ce se solutioneaza in camera de consiliu, fiind inregistrata intr-un registru special al instantei.

  • Procedura concordatului preventiv se aplica, de asemenea, debitorilor aflati in dificultati financiare care pot solicita tribunalului numirea unui administrator concordatar.

Administratorul concordar va elabora tabelul creditorilor, oferta, proiectul de concordat si planul de redresare.

Administratorul concordatar va putea incheia acorduri cu creditorii pentru solutionarea pe cale amiabila a oricaror dispute si va supraveghea activitatea debitorului, pe parcursul acestei proceduri.