LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava, cu sediul în mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava, în calitate de lichidator judiciar în dosar nr. 3501/86/2019 al Tribunalului Suceava, anunță că adunarea creditorilor a hotărât vânzarea directă, în bloc, a următoarelor active proprietatea S.C. JOSSY-NIK SRL Câmpulung Moldovenesc, societate aflată în procedura falimentului, constând din:
– Activ situat în mun. Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei, nr. 277, jud. Suceava, compus din:
• Clădire C1 birouri, în suprafață de 87 mp, an PIF 1987, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 35.000 lei, exclusiv TVA;
• Clădire C7 magazie și birouri, în suprafață de 182 mp, an PIF 1940, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 11.000 lei, exclusiv TVA;
• Teren intravilan, pc. cad. 1270-4055-4056-4057-4098-4059-4060-4061-4062, în suprafață de 4983 mp, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 118.000 lei, exclusiv TVA;
– Activ situat în mun. Câmpulung Moldovenesc, atr. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 19, jud. Suceava, compus din:
• Clădire C14 sediu administrativ, în suprafață de 1150 mp, an PIF 1962, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 222.000 lei, exclusiv TVA;
• Clădire C9 stație spălare, în suprafață de 236 mp, an PIF 1962, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 20.000 lei, exclusiv TVA;
• Clădire C7 stand diagnostic, în suprafață de 379 mp, an PIF 1962, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 28.000 lei, exclusiv TVA;
• Clădire C6 hală reparații, în suprafață de 870 mp, an PIF 1962, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 64.000 lei, exclusiv TVA;
• Clădire C12 stație pompe, în suprafață de 72 mp, an PIF 1962, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 9.000 lei, exclusiv TVA;
• Teren intravilan, pc. cad. 3050/11-4191-4192-4193-4194-4195-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205/1-4206-4207-4205, în suprafață de 16852 mp, valoare de lichidare stabilită prin raportul de evaluare nr. 489/05.01.2021 – 246.000 lei, exclusiv TVA; – Autoutilitară N3 Mercedes Benz, nr. identificare WDB9340321L363287, nr. înmatriculare SV43JSNan fabricație 2008, valoare stabilită prin raportul de evaluare nr. 369/10.07.2020 – 5.100 lei, exclusiv TVA;
– Autoutilitară N3 DAF, nr. identificare XLRTE47MS0E942513, nr. înmatriculare SV08JSN, an fabricație 2012, valoare stabilită prin raportul de evaluare nr. 369/10.07.2020 – 5.100 lei, exclusiv TVA;
– Motostivuitor Balkancar, an fabricație 1998, valoare stabilită prin raportul de evaluare nr. 369/10.07.2020 – 3.000 lei, exclusiv TVA
– Autoturism Renault Laguna, nr. identificare VF1B56G0520184080, nr. înmatriculare SV14HTG, an fabricație 1999, valoare stabilită prin raportul de evaluare nr. 369/10.07.2020 – 2.900 lei, exclusiv TVA.
Toate bunurile imobile sunt garantate în favoarea creditorului AMCO – Asset Management Company S.P.A. si toate bunurile mobile sunt garantate în favoarea creditorilor A.J.F.P. Suceava și Lificiu Virginea.
Prețul total pentru vânzare în bloc este în sumă de 767.200 lei, exclusiv TVA.
Ofertele de cumpărare directă, în bloc, pot fi depuse la sediul lichidatorului judiciar până la data de 31.03.2021, ora 14:00, când vor fi deschise plicurile primite în acest sens, fiind declarat adjudecatar ofertantul care ofertă cel mai mare preț.
Garanția de participare în sumă de 153.440 lei va fi depusă până la aceeași dată în contul de lichidare judiciară nr. RO55RNCB0236022709220045 deschis pe numele debitorului S.C. JOSSY-NIK SRL Câmpulung Moldovenesc la BCR, sub sancțiunea respingerii ofertei de cumpărare directă.
Prezentul anunț constituie și notificare către creditori, debitor și orice persoană fizică sau juridică interesată în dosarul în cauză.
Informații suplimentare la sediul lichidatorului judiciar sau la tel./fax 0230/551784, 0745635896, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, web: www.lexinsolv.ro

Anunt vanzare JOSSY-NIK – PDF

Anunt vanzare JOSSY-NIK