LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava are experienţă în lichidarea societăţilor comerciale care a fost dobândită din activitatea desfăşurată în această formă de organizare din anul 2007 şi până în prezent în conformitate cu OUG 86/2006, precum şi în vechea formă de organizare din perioada 2001 – 2006, când au fost desfăşurate activităţi de administrare sau lichidare judiciară precum şi activităţi de lichidare voluntară la peste 400 de societăţi comerciale, cele mai reprezentative fiind următoarele: S.C. Zimbrul S.A. Suceava, S.C. Prestări şi Servicii de Interes Public S.A. Suceava, S.C. Suinprod S.A. Vereşti, S.C. Suincarn S.A. Suceava, S.C. Rafor  S.A. C-lung Moldovenesc, S.C. Sircovtex S.A. Siret, S.C. Transport Public şi Servicii S.A. Suceva, S.C. Superpipes S.A. Suceava, S.C. Transport Auto Rarăul S.A. C-lung Moldovenesc, S.C. Transport şi Reparaţii Bucovina S.A. Suceava, S.C. Pan Euro S.A. Suceava, S.C. Steaua Albastră SRL Fălticeni, S.C. Oing Industry Company SRL Suceava, S.C. Adicost Distribution SRL Suceava, S.C. Mobar S.A. Rădăuţi, S.C. Halterra SRL Dărmăneşti.

Diversitatea obiectelor de activitate a permis personalului angrenat în activitatea de reorganizare/lichidare judiciară să se familiarizeze cu specificul activităţilor din majoritatea sectoarelor economice.

LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava, reprezentată de practician în insolvenţă definitiv, compatibil, Ec. Ceucă Ion, societate profesională înscrisă în Lista practicienilor agreaţi de A.N.A.F. pentru zonele III, V şi XII, respectiv jud. Suceava, jud. Botoşani şi jud. Iaşi, beneficiază de disponibilitatea de timp şi resurse umane, precum şi de experienţa vastă în domeniul insolvenţei comerciale, necesare preluării dosarelor, asigurând buna administrare a cazurilor prin efectuarea tuturor lucrărilor prevăzute de procedura legală.

Punctele forte sunt constituite din experienţa personalului angajat şi a colaboratorilor în toate domeniile de activitate care trebuiesc parcurse în vederea efectuării unei administrări judiciare sau unei lichidari pentru orice tip de societate comercială (evaluari de societăţi comerciale sau de active, reorganizări judiciare sau lichidări de societăţi comerciale, inventarieri ale patrimoniului, analize economice, rapoarte de administrare, organizări de licitaţii etc.).